En ø af kravfrit samvær

At få læst en højt fra bog. At høre lidt musik sammen. Eller få en dejlig fodmassage. Stunder fyldt med nærvær, som giver indhold og struktur. Dét gør godt for beboerne.

Af Christina Rauh Oxbøll

I Landsbyen Sølund arbejdes der hele tiden med at skabe optimale rammer og muligheder for, at beboerne har meningsgivende og betydningsfulde liv. Beboerne er afhængige af hjælp og omsorg fra andre, og det er derfor vigtigt, at der oparbejdes gode og nære relationer til medarbejderne. En af de metoder, som Sølund med stor succes anvender som led i at styrke relationen og skabe tilknytning mellem beboer og medarbejdere, er Kontakt-Ø. Kontakt-Ø er en fast tilrettelagt og daglig aktivitet, hvor beboeren er i centrum, og hvor medarbejderen stiller sig kravfrit til rådighed.

Øens genkendelige og individuelle rammer

Rammerne omkring Kontakt-Ø er altid helt faste: Kontakt-Øen foregår hver dag på samme tidspunkt, det er som udgangspunkt altid de samme personer, som udfører Kontakt-Øen sammen med beboeren, og aktivitetens start- og sluttidspunkt markeres altid med et lille ritual. Til gengæld varierer indholdet fra gang til gang, alt efter beboerens ønske og tilkendegivelser.

Socialpædagog Karen Bundgaard Buhl forklarer, hvordan hun anvender metoden sammen med Kenneth, en af beboerne i hus 6. Når Kenneth har Kontakt-Ø, foregår det altid i hans lejlighed. For at markere deres tid sammen slår Karen på en tamburin. ”Så ved han, at det starter,” forklarer hun og fortæller, at andre beboere har andre markører. ”Nogle beboere er mere afhængige af sansestimuli, og for dem kan det give god mening, at man for eksempel tænder et duftlys til at markere starten på aktiviteten. Det er individuelt, hvad der giver mening.”

Nærvær uden krav og forventninger

Kontakt-Ø varer omkring 15 minutter. Det virker måske ikke af meget, men for beboerne gør det en stor forskel. Det skaber et rum, hvor der er koncentreret én-til-en kontakt. ”Det giver rum til ham, hvor der ellers er mange, som vil sætte en dagsorden,” forklarer Karen, ”det giver genkendelighed og struktur i hverdagen”.

Indholdet af aktiviteten sammen med Kenneth kan variere fra dag til dag, alt efter hvad han ønsker, og hvilket behov han har. ”Det kan være, at han selv kommer med en bog, ellers kommer jeg med et forslag. Det vigtige er, at jeg vil ham og er nærværende. Jeg har ingen krav eller forventninger til ham. Det er altid på hans præmisser,” forklarer Karen. Nogle dage udviser Kenneth ikke den store interesse for at lave noget sammen. ”Så bliver jeg siddende hos ham. Som regel kommer han tilbage og vil gerne noget alligevel.”

Kenneth har en god relation til samtlige medarbejdere og alle kan afholde Kontakt-Ø sammen med Kenneth. Der er dog én person i medarbejdergruppen, som Kenneth har en særlig tæt relation til. De to har noget ganske særligt sammen, og Karen Bundgaard Buhl er overbevist om, at det skyldes den relation, de har opbygget sammen ved hjælp af Kontakt-Ø, som derfor er en god metode til at skabe kontakt og  danne  relationer.

Den daglige rytme giver ro og tillid

At arbejde med regelmæssige og strukturerede aktiviteter som Kontakt-Ø betyder, at der skabes en rytme og forudsigelighed, som har stor betydning for beboernes trivsel.  Karen Bundgaard fortæller, at nogle beboere i perioder for eksempel kan have det svært, hvilket kan få dem til at reagere uhensigtsmæssigt for sig selv eller andre. Her kan Kontakt-Ø gøre en stor forskel, da det giver struktur i hverdagen, det skaber ro og genkendelighed.

På den måde giver de dagligt tilbagevendende aktiviteter i Kontakt-Ø beboerne en fornemmelse af kontrol som er med til at styrke deres selvtillid og tillid til omverdenen. Sammen med den styrkede relation til boenhedens medarbejdere er det med til at øge den enkelte beboers mulighed for livskvalitet.

Metoder og faglige tilgange:

Kontakt-Ø
Gentle Teaching