Internationale besøg skaber læring

Det er en regnvåd og trist torsdag, da 11 socialpædagogstuderende og en professor fra VIVES University College i Belgien træder ud af bussen foran Landsbyen Sølund. De skutter sig i jakkerne, mens socialpædagog Gitte Henze byder velkommen og viser dem indenfor.

Gitte småsnakker med de studerende, men der går ikke længe, før snakken naturligt bliver til en fortælling om Sølunds historie og glider videre over i det, de er kommet for at høre om – nemlig Gentle Teaching.

De næste to timer byder på fortælling, videoklip, spørgsmål fra de studerende og en rundtur på Sølunds område med et kig ind i Snoezelhuset, der får næsten alle de studerende til at gribe efter deres kameraer.

Af Malina Müller

Besøg er forberedelse til arbejdslivet

Amoury Pipe er professor på VIVES University College. Det er hendes første besøg på Sølund, men studerende fra VIVES har besøgt Sølund i mere end ti år. Hun finder besøgene meget vigtige, fordi de studerende ved at besøge andre lande præsenteres for metoder og idéer, som de måske ikke har hørt om før. De studerende kommer i høj grad for at lære mere om Gentle Teaching, men også andre emner har interesse:

”I Belgien er det f.eks. tilladt og normalt at bruge bæltefiksering, så det er spændende at høre om, hvordan I arbejder, når det ikke er tilladt her. De studerende tager virkelig indtrykkene med hjem og arbejder med dem,” forklarer Amoury Pipe.

De belgiske studerende laver opgaver og fremlæggelser på baggrund af deres studierejse, hvor de bl.a. skal forholde sig til, om der noget, de kan tage med sig i deres kommende jobs og hvad det vil kræve af dem.

Det er tydeligt, at Gitte Henzes fortællinger fra hendes egen hverdag med Sølunds beboere gør stort indtryk på de studerende. Fortællingerne formidler glæden, når noget lykkes og sætter tanker i gang omkring, hvad der er der kræves rent menneskeligt i arbejdet med udviklingshæmmede mennesker.

Landsbyen lærer af gæsterne

Når en uddannelsesinstitution vælger at komme tilbage til Sølund år efter år, kan det ses som et klap på skulderen og en anerkendelse.

”Besøg fra udlandet bekræfter os selvfølgelig i, at vi gør det godt,” siger Trine Schierff, som er vicelandsbyleder for Landsbyen Sølund. Men besøgene sætter også gang i læring og refleksioner internt på Sølund.

Selvrefleksionen er vigtig både for ledelse og personale, understreger Trine Schierff, for der er en risiko for, at så stor en organisation som Sølund bliver sig selv nok, og det må ikke ske. Hendes erfaring siger hende, at der altid er noget at lære og altid muligheder for at lade sig inspirere.

Det er ikke udelukkende lande med et højt udviklet niveau indenfor handicapområdet vi kan lære af, mener Trine Schierff. Nogle landes muligheder og rammer er begrænsede, og de har ofte en helt anden måde at forholde sig til handicappede på. Trine Schierff kommer med et eksempel:

”Flere steder i udlandet har man meget fokus på, hvor vigtig familien er for handicappede. For 25 år siden havde mange af vores beboere ikke nogen kontakt med deres pårørende. Vi tog over, fordi vi var de professionelle og de pårørende skulle bare gå hjem og slappe af. Den kontakt til de pårørende har vi lært igen at sætte pris på, fordi vi har forstået, hvor betydningsfuldt det er, at beboerne har et andet netværk end det professionelle.”

Ekkoet er uendeligt i hverdagen

Trine Schierff mener, at selve det at modtage besøg udefra, hvor medarbejderne deltager i formidlingen, opkvalificerer medarbejderne. Det skaber læring at forberede sig på et besøg og stolthed ved det daglige arbejde.

Gitte Henze, der adskillige gange har taget imod gæster og fortalt om sit arbejde på Sølund, er enig.

Hun yder ikke bare en service, når hun fortæller om arbejdet på Sølund.

”Det giver mig rigtigt meget at vise noget frem fra en dagligdag, der giver så meget mening. Gentle Teaching rummer et meget vigtigt budskab, som jeg gerne vil formidle til så mange som muligt. Og som det også skete i dag, så bliver jeg stillet nogle rigtigt gode spørgsmål som tvinger mig til at reflektere over min praksis.`Walk the talk´ hedder et udtryk. Gør jeg nu det, jeg siger, at jeg gør?”

Gitte Henze oplever, at mange besøgende reagerer på Gentle Teaching ved at sige, at det har de ikke tid til. At møde andre med den kærlige tilgang som Gentle Teaching kræver, tager i deres øjne for lang tid.

”Men det handler ikke om tid, det handler om den måde, vi er med hinanden på,” fastslår Gitte Henze. ”Mother Theresa siger, at et kærligt ord og en kærlig handling er flygtig, men dets ekko er uendeligt.”

Walk the talk

Udenfor Snoezelhuset møder gruppen med de belgiske studerende tilfældigt én af Sølunds beboere, der er på jagt efter påskeæg i Sansehaven. Gitte Henze går ham smilende i møde og tager sig tid til en kort snak med ham og et knus, inden hun guider de studerende ind i Snoezelhuset. Beboeren traver glædestrålende videre på sin jagt og sender store smil til flokken på sin vej.

Hjemme i Belgien venter gensynet med andre studerende, der bl.a. har været i Skotland og Berlin og efterfølgende bliver alle besøgene diskuteret ivrigt blandt de studerende, fortæller professor Amoury Pipe.

”Der er meget motiverende for de studerende, at blive præsenteret for nye idéer og at se, hvordan deres arbejde kan gøres på andre måder. Og på universitetet leder vi altid efter nye metoder og nye måder at forbedre vores arbejde på. Jeg håber, at vende tilbage igen næste år med et nyt hold.”