Musikterapi – et fællesskab i bevægelse

Ideudvikling, fællesskab, leg og ikke mindst musik er på programmet, når musikterapeut Anne Steen danner rammerne for et af Landsbyen Sølunds mange dagtilbud. I musikterapien opstår der et trygt rum, hvor aktiviteterne opleves som meningsfulde for deltagerne.

Af Majbritt Sørensen, cand.mag.
Fotograf: Henriette Klausen

Igennem enkle forløb viser Anne Steen medarbejderne i boenhederne, hvordan musikken kan anvendes som et pædagogisk redskab. Også selvom man ikke er et geni på et instrument. Hun giver ideer til aktiviteter med CD-musik og forslag til redskaber, som man selv kan lave. Plancher med billeder og stikord viser aktiviteterne, så det bliver overskueligt for medarbejderne at berige hverdagen med musik og bevægelse.

Musikken spiller på Skovlykke
Musikterapi er også leg

Musikterapi er også leg

En af de boenheder, som har nydt godt af Anne Steens forløb, er boenhed 22, der bærer navnet Skovlykke. Ifølge medarbejder Pia Susanne, så har det i høj grad været super godt forløb for beboerne – men også for medarbejderne. Hun har selskab af Lars Peter, som er beboer i boenheden Skovlykke, og han nikker anerkendende ja til, at det er lige sagen, når Anne Steen kommer på besøg med sin musik.

Pia Susanne finder en kasse frem, hvori der ligger nogle hjemmelavede instrumenter. Blandt andet en dansesnor med klokker på, som altid anvendes i starten, så beboerne ved, at det er tid til musik nu. Pia Susanne tager en lille pind med stofsnore på op ad kassen. Hun giver Lars Peter pinden i hånden og beder ham vise, hvordan den bruges til musik. Et stort smil spreder sig på Lars Peters mund og han vifter glad med den, så stofsnorene danser og hvisler. Pia Susanne forklarer, at hvis man ikke kan deltage aktivt i legen, så kan medarbejderen inddrage beboeren i legen. Hun får pinden tilbage og lader stofsnorene glide henover Lars Peters pande og ansigt, så de kildrer ham. Lars Peter får et saligt udtryk i øjnene og stråler af glæde.

Ikke kun beboerne, men også personalet nyder godt af, at Anne Steens forløb er bragt ud i boenhederne. ”Man kan godt blive lidt fanget af hverdagens rutiner, og så er det super godt at få tilført ny energi, så vi kan både blive inspireret og inspirere hinanden til at tænke ud af boksen” forklarer Pia Susanne.

Anne Steen skubbes også selv til at tænke kreativt i mødet med nye beboere, som har forskellige tilgange til musikterapien. Derfor anser hun i høj grad sig selv for at være ideudvikler. Hun skal løbende have øje for, hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer – og hun får altid klar tilbagemelding fra beboerne.

Fællesskab og genkendelighed

Udover inspiration til hverdagen, så har musikterapien også andre gavnlige virkninger. Pia Susanne har oplevet, at beboere, som ikke er specielt glade for at deltage i fællesskaber, har en større motivation for at deltage i musikterapiens fællesskab.

Der væltes tårne til musikterapi

Der væltes tårne til musikterapi

Ifølge musikterapeut Anne Steen er netop oplevelsen af fællesskab det primære formål, hvor musikterapien understøtter den enkelte aktivitet. ”Jeg elsker, at lege med beboerne, og mærke hvordan der kan være plads til alle uanset om beboeren ønsker at være i fokus eller blot iagttager aktiviteten” siger hun. I én af de meget populære lege i musikterapi, bygger beboerne et højt tårn af klodser, hvorefter det væltes til stor jubel blandt deltagerne. Aktiviteten gentages igen fra gang til gang og skaber genkendelighed.

Gennem forløbet opstår gradvist en samhørighed gennem forventningen om det, der skal ske, tårnet der vælter, og musikken
er med til at vække fællesskabsfølelsen. ”Deltagerne får den erfaring, at kaos ikke altid er ensbetydende med noget negativt. Kaos kan også føre til orden, og på den måde bliver det en sjov og tryg oplevelse” forklarer Anne Steen.

Netop genkendeligheden har en ekstra gavnrig dimension for Skovlykke, der bl.a. arbejder med beboere med demens. Her vægtes gentagelser og betydningen af genkendelighed uanset om der er tale om gentagne aktiviteter, som skaber en tillid til hvad der skal ske, eller om det er gamle sange, som vækker et lys i øjnene på en beboer, som har det skidt.

I arbejdet med demente, kan musikterapien anvendes med fordel. Genkendelige aktiviteter, kan vække beboerens krop og bevidsthed til live. Musikken hjælper dem til at kommunikere med omverdenen, og dette giver fin mening for Anne Steen: ”Musikkens puls gør os trygge og fortæller kroppen, hvornår vi skal lave bevægelserne. Med trygheden kommer overskuddet til at kigge rundt på hinanden og mærke glæden over det vi har sammen.

Nærvær og netværk

Anne Steen vægter betydningen af at skabe et mødested på tværs af boenhederne. Beboerne har brug for hjælp til at danne meningsfulde fællesskaber: ”Opbygning af fællesskaber er en vigtig del af musikterapien, som derfor ofte foregår i grupper. Formålet er at hjælpe deltagerne til at gøre noget sammen, opleve hinanden på nye måder og at kontakte hinanden.

Anne Steen arbejder ved siden af gruppeforløbene med beboere i individuelle forløb, som har svært ved at indgå i fællesskaber. Hun prøver at finde frem til deres personlige initiativ, og give dem selvværd til at kunne indgå i en udveksling. Først sammen med hende, og på sigt eventuelt i en gruppe med andre beboere. Dette gør hun ved at overføre genkendelige aktiviteter til gruppeforløbet, som en tryghed for den pågældende. ”Mennesker, der pga. manglende sprog ikke kan indgå i en dialog, viser ofte i musikken, at de er bevidste om at være part i et dialogspil, dvs. at spille på skift. Jeg oplever, at de har et stort behov for at afprøve sig selv i denne udveksling med et andet menneske.

Hjerterum og -energi
Anne Steen inviterer til deltagelse og leg

Anne Steen inviterer til deltagelse og leg

En del af fundamentet i Landsbyen Sølund er filosofien Gentle Teaching, og den har også fået sit betydelige islæt i musikterapien. ”Mending the broken heart” (John McGee) er kernopgaven i Gentle Teaching ifølge Anne Steen. Udtrykket har rørt hende og spiller en stor rolle i hendes arbejde, hvor

hun bruger Gentle Teachings kærlige og anerkendende tilgang i mødet med beboeren. Musikken er med til at skabe et frirum, hvor beboerne mødes med omsorg, ømhed og kærlighed uden krav. Musikken er også med til at give en fast struktur i form af en klar begyndelse og slutning; en struktur som skaber trygge rammer for den enkelte.

Anne Steen arbejder ud fra den grundholdning, at alle gerne vil have kontakt og være forbundet. I musikterapien giver Anne beboerne mulighed for dette, og i den forbindelse er hun også opmærksom på, at en afvisning ikke altid er, hvad den giver sig ud for at være: ”Hvis en beboer møder mig med en afvisning, så siger vedkommende ikke ”jeg vil ikke” – det er ofte et udtryk for ”jeg kan ikke.”” I en situation, hvor beboeren er afvisende, må Anne udvise eget engagement og egen glæde, og derigennem vise dem verden.

I Landsbyen Sølund er der mulighed for at deltage i musikterapi, som et integreret dagtilbud i landsbyens dagligdag – og det er et tilbud, hvor alle kan være med. For tiden har musikterapeuten Anne Steen fem individuelle forløb i Aktivitetscenteret og STU, samt ni gruppeforløb i enten boenhederne eller Pavillon 1. Herudover arrangerer hun åbne tilbud i landsbyen, såsom Feel Good, hvor der kan danses på livet løs.